Com funciona?

El Moviment Bona Voluntat, de Neuròtics Anònims, també conegut com a NA, ha adoptat el programa de recuperació d'Alcohòlics Anònims. El programa d'NA consta de 12 passos suggerits per a la recuperació de la persona i 12 tradicions per aconseguir un servei adequat de cura i manteniment dels grups; i s'apliquen a persones que, més que tenir problemes amb "la seva manera de beure", tenen problemes amb "la seva manera de viure".

Enunciat

Neuròtics Anònims és una agrupació d'homes i dones que comparteixen l'experiència, la fortalesa i l'esperança mútues de poder resoldre els seus problemes emocionals i ajudar altres persones a recuperar-se de la neurosi.

L'únic requisit per ser membre de Neuròtics Anònims és tenir el desig d'aconseguir la tranquil·litat. Per ser membre de Neuròtics Anònims no es paguen drets ni quotes, ens mantenim amb les nostres pròpies contribucions voluntàries.

Neuròtics Anònims no pertany a cap secta religiosa, ni política, ni a cap altra organització o institució; no desitja intervenir en cap controvèrsia ni dona suport o combat altres causes.

La nostra finalitat primordial és mantenir l'estabilitat emocional i ajudar altres persones a aconseguir la tranquil·litat.

12 Passos

1.Vam admetre que érem impotents davant les nostres emocions i que ja ens era impossible dirigir les nostres pròpies vides.

2.Vam arribar al convenciment que només un Poder Superior a nosaltres mateixos podria tornar-nos el seny.

3.Vam decidir posar la nostra voluntat i les nostres vides en mans de un Poder Superior, tal com nosaltres el concebem.

4.Sense cap temor, vam fer un inventari moral de nosaltres mateixos.

5.Vam admetre davant de un Poder Superior, davant de nosaltres mateixos i davant d'un altre ésser humà, la naturalesa exacta de les nostres faltes.

6.Vam estar disposat a deixar que un Poder Superior eliminés tots aquests defectes de caràcter.

7.Humilment li vam demanar a un Poder Superior que ens alliberés dels nostres defectes.

8.Vam fer una llista de totes aquelles persones a qui havíem ofès i vam estar disposats a reparar el dany que els vam causar.

9.Vam reparar directament el dany que havíem causat a qui ens va ser possible, excepte en aquells casos en què fer-ho els perjudiqués a ells o a altres.

10.Vam continuar fent el nostre inventari personal i quan ens vam equivocar ho vam admetre immediatament.

11.Vam buscar a través de l'oració i la meditació millorar el nostre contacte conscient amb un Poder Superior, tal com el concebem, demanant-li solament que ens deixés conèixer la Seva Voluntat envers nosaltres i que ens donés la fortalesa per acceptar-la.

12.Havent experimentat un despertar espiritual com a resultat d'aquests passos, mirem de portar aquest missatge als neuròtics i de practicar aquests principis en tots els nostres actes.

12 Tradicions

1.Nuestro benestar comú ha de tenir la preferència; la Recuperació Personal depèn de la Unitat de N.A.

2. Per al propòsit del nostre grup només existeix una autoritat fonamental: un Poder Superior amorós que pot manifestar-se en la consciència del nostre grup. Els nostres líders no són més que servidors de confiança, no governen.

3.El únic requisit per ser membre de N.A. és tenir el desig d'aconseguir la TRANQUIL·LITAT.

4.Cada grup ha de ser autònom, excepte en assumptes que afectin a altres grups o a NEURÒTICS ANÒNIMS considerat com un tot.

5.Cada grup té un sol objectiu primordial: portar el missatge al neuròtic que encara esta patint.

6.Un grup de N.A. mai ha de donar suport, finançar o prestar el nom de N.A. a cap entitat reunida o empresa aliena, per evitar que els problemes de diners, propietat i prestigi ens desviïn del nostre objectiu primordial.

7.Todo grup de N.A. ha de mantenir-se completament a si mateix, negant-se a rebre contribucions de fora.

8.N.A. mai tindrà caràcter professional, però els nostres centres de servei poden emprar treballadors especials.

9.N.A. com a tal mai ha de ser organitzada; però podem crear juntes o comitès de servei que siguin directament responsables davant aquells a qui serveixen.

10.N.A. no té opinió sobre assumptes aliens a les seves activitats, per tant el seu nom mai ha de barrejar-se en polèmiques públiques.

11.Nuestra política de relacions públiques es basa més aviat en l'atracció que en la promoció, necessitem mantenir sempre el nostre anonimat personal davant la premsa, internet, la ràdio, el cinema i la televisió.

12.El anonimat és la base espiritual de totes les nostres tradicions, recordant sempre anteposar els principis a les personalitats.